Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok

 

 

 

 

 Podporte nás aj na facebooku stačí kliknúť len na ikonu " Páči sa mi to " ( platí len pre registrovaných alebo prihlásených na facebooku ) 

https://www.facebook.com/burkaestranky

 

Kedy hrozí búrka ??? Pozrite si predpoveď búrok >>>

Nebezpečenstvo úderu blesku hrozí pri každej aktivite v prírode. Búrky v horách a s nimi spojené blesky môžu vážne ohroziť život. V horách sú búrky častejšie ako v nížinách, majú dramatickejší priebeh a vyššiu frekvenciu bleskov. Najviac bleskov je vo výške 1 500–2 000 m, nad 3 000 m pomerne zriedka. V zaľadnených oblastiach sú búrky zriedkavejšie.
Blesky nemožno podceňovať aj keď úrazy bleskom tvoria v horách necelé 1 %. Úmrtnosť pri týchto úrazoch je asi 30–40 % a ďalší majú trvalé následky. Asi 65 % nehôd sa stalo v exponovanom teréne. Podľa alpskej štatistiky jeden smrteľný úraz po zásahu bleskom pripadá asi na dva milióny návštevníkov.


Vznik búrok
Búrka je meteorologický úkaz, ktorý patrí medzi elektrometeory. Aby mohla vzniknúť búrka musia sa vytvoriť typické búrkové oblaky  cumulonimbus. Búrkové oblaky vznikajú až potom, keď sú v atmosfére mohutné, nestabilne zvrstvené vzduchové hmoty teplého a vlhkého vzduchu. Vzduch začne stúpať do horných chladných vrstiev, tu sa ochladí, vodná para kondenzuje a vznikne kopovitý oblak. Rýchlosť vývoja búrkových oblakov je nepredvídateľná. Vývoj z Cu med po plne rozvinutý Cb s prvým bleskom môže trvať od pár minút do hodiny. Blesky môžu vznikať kilometre pred alebo za búrkou. V takom prípade môžu vzniknúť aj pri jasnej oblohe.!!! Začiatok a koniec búrky je preto najnebezpečnejší!!!.
Podľa dynamických procesov v atmosfére búrky môžeme rozdeliť na:

1) Frontálne búrky – vznikajú na hranici dvoch rozdielnych vzdušných más. Frontálna búrka môže vzniknúť v ľubovoľnú dobu počas celého roku. Je obyčajne sprevádzaná silným vetrom zo západných smerov. Front prináša obyčajne aj zmenu počasia. Prechod frontu môžeme zistiť v predpovedi alebo na synoptickej mape.
Búrka zo studeného frontu je najčastejší druh búrky. Vzniká väčšinou v lete. V teplom sektore tlakovej níže sa rýchlejšia masa chladného (ťažšieho) vzduchu v tvare klina podsúva pod na zemi ležiaci teplý vzduch. Tým je teplý vzduch nútený rýchlo stúpať hore. Prináša výrazný pokles teploty.
Búrka z  teplého frontu býva veľmi zriedka. Jej rozvoju spravidla bráni stabilná vrstva v teplom fronte. Pri vertikálnom prúdení na teplom fronte sú stabilné vrstvy vzduchu skôr stláčané. Väčšinou je to pár oblakov a obmedzuje sa na málo výbojov s malým účinkom na počasie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Miestne búrky – bývajú na ohraničenom priestore a neprinášajú zmenu počasia. Po skončení búrky sa počasie opäť zlepší. Vznik miestnych búrok môžeme predvídať pozorovaním meteorologických prvkov počas túry, hlavne vývoj oblačnosti.
Búrka z tepla – vzniká termickou konvekciou v lete počas slnečných dní, pri nerovnomernom silnom prehriatí zemského povrchu. Teplý vzduch stúpa hore a je nahrádzaný chladným vzduchom. Tieto búrky vznikajú od mája do septembra v poludňajších a popoludňajších hodinách, najviac ich je medzi 15 a 18 hodinou. Niekedy je to vítane ochladenie. K večeru sa počasie opäť stabilizuje.
Orografická búrka – vzniká dynamickou konvekciou, najčastejšie na náveternej strane hôr a pohorí. V horách sú výstupné prúdy výraznejšie než na nížine. Vlhké a labilné vzdušné masy prúdia cez hrebene hôr, pričom sú vytlačované hore. Podobá sa na búrku teplého frontu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vznik bleskov

 

Výstupné prúdy vo vnútri oblaku urýchľujú ochladzovanie vlhkého vzduchu. Po prekročení mínusovej teploty sa stane z vodnej kvapôčky záporne nabitý ľad obalený veľmi tenkou kladne nabitou vrstvičkou vody. Pri silnej turbulencii vo vnútri oblaku ľadové čiastočky na seba narážajú spolu s ľadovými kryštálmi a podchladenými kvapkami vody a tým sa vrstvička vody odtrhne od ľadu. Väčšinou ľahšia kvapôčka zo svojím kladným nábojom stúpa hore a ťažší záporne nabitý ľad klesá dole. Stálou cirkuláciou vo vnútri oblaku dochádza k distribúcii elektrických nábojov a oblak sa indukuje. Vzrastá rozdiel potenciálov a tým aj napätie. Búrkový oblak tak pracuje ako generátor statickej elektriny a zároveň si ho môžeme predstaviť ako obrovský kondenzátor. Centrum záporného náboja je v dolnej a kladného v hornej časti oblaku. Okrem toho v oblasti zrážok sa vyskytuje vedľajšie centrum kladného náboja v základni oblaku. Ako izolátor (dielektrikum) tu pôsobí vzduch. Dielektrická pevnosť vzduchu závisí na mnohých parametroch ako teplota, vlhkosť a pod. Vzduch aj keď je relatívne dobrý elektrický izolátor sa v silnom elektrickom poli ionizuje a stane sa elektrický vodivý. Keď sa prekročí dielektrická pevnosť, dochádza k elektrickému výboju – blesku. Tým dôjde k vyrovnaniu potenciálov a odstráneniu napätia.
Blesk je optický jav, ktorý sprevádza náhly výboj atmosférickej elektriny.
Blesk môže nastať vo vnútri oblaku alebo medzi dvomi rozdielne nabitými oblakmi čo je približne 75 % bleskov alebo medzi oblakom a Zemou čo je približne 25 % bleskov.
Úder blesku prebieha tak, že sa vytvorí elektrický výboj najprv z oblaku do zeme, ktorý vytvorí tzv. kanál blesku, nasleduje ihneď silnejší spätný výboj zo zeme do oblakov. Kanál blesku sa môže vetviť a zasiahnuť niekoľko miest súčasne.
Hrom je zvukový efekt blesku. Je to akustické vlnenie, ktoré vzniká prechodom blesku atmosférou, pričom dochádza v dôsledku prudkého zvýšenia teploty k explozívnemu rozpínaniu vzduchu a následne k jeho zmršťovaniu.
Fyzikálne hodnoty priemerného blesku:
dĺžka blesku: 1–3 km
čas vybitia (vyrovnania potenciálov): 0,001–0,0002 sekundy
rýchlosť: oblak – Zem od 300 km/s, Zem – oblak asi 100 000 km/s
napätie: 100 miliónov voltov
stredná intenzita prúdu: 20 000 ampérov (okamžitá hodnota môže byť podstatne vyššia)
teplota: 10 000–30 000 °C (teplota na Slnku 8 000 °C)


Nebezpečné miesta
Dráhu blesku nedokážeme odhadnúť. Blesk si hľadá cestu s najmenším elektrickým odporom, preto najčastejšie zasiahne najvyššie a najvodivejšie objekty. Vyčnievajúce body nad okolím sú preto za búrky zvlášť nebezpečné a nemali by sme byť najvyšším bodom v teréne. Nebezpečné sú predovšetkým vyvýšené objekty:
vrcholy
horské hrebene
osamelé stromy
ojedinelé skalné ihly, bloky
ojedinelé stavby bez bleskozvodu

Zásah v okruhu do 15 m od vyvýšeniny je asi 10 × pravdepodobnejší než vo vzdialenosti 100 m. Ale aj na rovnom teréne ako napr. lúka, pole, vodná hladina je človek najvyšší bod v teréne a môže pôsobiť ako bleskozvod. Nebezpečný je okraj lesa, bezpečnejšie je vo vnútri lesa. Riedky les s nízkymi stromami je bezpečnejší ako voľný terén. Osamelé, nižšie stromy môžu mať hlboké korene a tým môžu byť nebezpečnejšie ako vedlajší vyšší strom s plytšou koreňovou sústavou. Za búrky sa vyhnúť všetkým osamelo stojacim stromom.
Voda je dobrý vodič preto sú nebezpečné aj mokré skaly, rokliny, komíny, zárezy a žľaby, podmáčaná pôda, blízkosť vodných tokov. Počas búrky sa nekúpeme alebo nezdržujeme na brehu. Stan nie je tiež bezpečný. V stane sa nedotýkame plátna alebo tyčiek.
Veľmi nebezpečné sú zaistené cesty, ktorých oceľové laná, reťaze, rebríky tvoria obrovský bleskozvod!
Pre ľudí nie je nebezpečný len samotný blesk ale aj vybíjajúce sa prúdy, ktoré sa po údere bleskom šíria po zemskom povrchu. Prúdy si hľadajú cestu najmenšieho odporu, preto sa vyhnúť hlavne vlhkým miestam. Pozor na krokové napätie. Krokové napätie znamená, že rozkročený človek premosťuje rozdielne potenciály medzi nohami a môže ním pretekať prúd smrteľnej intenzity. Keď sa dotýkame mokrej skaly môže sa to stať medzi rozpaženými rukami, medzi rukou a nohou alebo keď sedíme medzi zadkom a nohami. Keď stojíme pod nízkym previsom alebo pod stromom prúd môže pretekať medzi hlavou a nohami čo je najnebezpečnejší prípad, lebo prúd prejde celým telom a zasiahne všetky dôležité orgány.
Ďalším nebezpečným účinkom je tlaková vlna, ktorá môže zhodiť ľudí do údolia, spustiť zosuv kameňov alebo snehových previsov. Preto sa v vyhnúť miestam kde by sme mohli byť ohrozovaný padajúcim kameňmi.


Ako sa správať pri búrke
Pomerne bezpečnú ochranu pred bleskom poskytujú budovy s bleskozvodom a vozidlá s uzavretou plechovou karosériou, ktorá vytvára efekt Faradayovej klietky (autá, železničný vagón, lanovka). Najlepšou ochranou pred búrkou v horách je horská chata s bleskozvodom. Plechové bivakovacie búdy tiež poskytujú ochranu pred bleskom ale musia byť zavreté okná a dvere.
Vo voľnej prírode nenájdeme absolútne bezpečné miesto pred bleskom. Najlepšie je búrke sa vyhnúť, ale v horách to väčšinou nie je možné. Frontálna búrka sa môže pohybovať rýchlosťou 30–100 km/h

Varovné príznaky búrky
v predpovedi uvedený prechod studeného frontu
sklon k búrkam v predchádzajúcich dňoch
kopovitá oblačnosť rýchlo vertikálne rastie a tmavne. Búrkové oblaky sú viditeľné zďaleka, ale môže nám ich zakrývať kopec a uvidíme ich na poslednú chvíľu
oblačné vežičky vyrastajú zo spoločnej základne (Cumulus Castellanus) v dopludnajších hodinách – istý príznak
horúco, dusno a vlhký vzduch už z rána
vietor, ochladenie, klesajúci tlak
blesky a hrmenie – počuť zriedka na vzdialenosť väčšiu ako 20 km. Našu vzdialenosť od búrky zistíme tak, že spočítame čas v sekundách medzi bleskom a hromom. Zvuk sa šíri rýchlosťou 330 m/s, takže keď sekundy vydelíme tromi dostaneme vzdialenosť búrky v kilometroch. Búrka je nebezpečná ak je bližšie ako 3 km. Po skončení búrky pokračujeme ďalej ak je búrka vzdialená približne 10 km.
Bezpečnostné pravidlo „30–30“ hovorí, že nebezpečenstvo úderu blesku je vysoké ak medzi bleskom a hrmením je čas kratší ako 30 sekúnd a najskôr 30 minút od posledného blesku alebo hromu môžeme opustiť bezpečný úkryt.

Eliášov oheň – je tiché, neexplozívne vybíjanie statickej elektriny. Prejavuje sa bzučaním, práskaním, syčaním a za šera alebo tmy vidno na vyčnievajúcich predmetoch modrasté mihotavé plamienky alebo iskry. Ľuďom sa ježia chlpy, vlasy alebo mravenčia prsty. Eliášov oheň je znakom vysokej intenzity elektrického poľa pred búrkou a varovný signál vysokého nebezpečia úderu blesku, preto je nutné ihneď opustiť exponované miesta.

Bezpečnostné opatrenia pri búrke
Primeraným správaním a vhodnými opatreniami môžeme znížiť riziko zásahu bleskom ale úplne vylúčiť ho nemôžeme.
zrieknuť sa túry ak je v predpovedi uvedený prechod studeného frontu! Pri nebezpečenstve miestnej búrky odchod na túry naplánovať skoro ráno tak, aby po 14 hodine sme už neboli na vrcholoch a horských hrebeňoch
počas túry sledovať vývoj počasia
z vrcholov a hrebeňov sa snažiť zostúpiť čo najnižšie, minimálne 30 m
vyhnúť sa nebezpečným miestam
v otvorenom plochom teréne sa ukryť v priehlbine
počas búrkového obdobia bivaky plánovať mimo hrebeňov hôr
počas búrky !vypnúť! mobily (hlavne pri pešej chôdzi, totiž blesky sú priťahované signálom ), rádiá, GPS prístroje a vložiť ich do stredu batohu
pri telefonovaní z mobilu v prípade zásahu bleskom je vysoká pravdepodobnosť, že budete vážne zranení
elektrický vodivé predmety, ktoré vyčnievajú vyššie ako plece (palice, čakan, anténa) fungujú ako bleskozvod
odložiť kovovú výzbroj (čakan, mačky, karabíny, palice, termoska…). Kovy nepriťahujú blesky, ale sú dobré vodiče elektriny. Kovové predmety pri dotyku s kožou zvyšujú riziko popálenia a prieniku blesku do vnútra tela
sadnúť si skrčený v podrepe na izolačnú podložku (batoh, lano, karimatka). Ako podložku nepoužiť kovové krosná. Podložky sa dotýkať čo najmenšou plochou tela. Nohy dať tiež na izolačnú podložku a držať spolu aby nevzniklo krokové napätie. Ak si nemôžeme sadnúť na izolačnú podložku tak si len čupnúť tak aby sme sa podkladu dotýkali len spojenými nohami. Ako izolačnú podložku môžeme použiť aj suchý plochý kameň
vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 m
opustiť urýchlene zaistenú cestu a ak to nie je možné tak sa zaistiť čo najďalej od oceľového lana
v exponovanom teréne sa zaistiť lanom. Zabráni sa tým pádu následkom tlakovej vlny (nutné je mať prilbu). Lano nemá byť moc krátke aby sme sa mohli prípadne vyhnúť padajúcim kameňom a má sa dotýkať zeme (skaly).
Relatívne bezpečná zóna je pri vysokých skalách a zodpovedá približne výške skaly, ale pre vybíjajúce sa prúdy musíme sa od nej vzdialiť 2 m. Skala má byť vysoká min. 15 m. Ako vyplýva z obrázku smerom od skaly sa bezpečná zóna znižuje, preto je najlepšie ostať približne v prvej tretine bezpečnej zóny.

Jaskyne, výklenky a previsy ako prirodzené úkryty nás lákajú, ale pokiaľ sú malé tak sú nebezpečné. Vzhľadom k šíreniu elektrického prúdu po mokrej skale mali by sme byť dostatočne vzdialený od každej steny a vchodu do jaskyne. Prúd môže pretekať aj vnútrom jaskyne. V strede jaskyne si sadnúť na izolovanú podložku alebo na suchý plochý kameň.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Účinok blesku na človeka
Pri zásahu blesku pôsobí na človeka: elektrický prúd, teplo a tlaková vlna. Veľa ľudí prežije zásah bleskom vďaka tomu že:
1. blesk trvá extrémne krátko
2. pokožka kladie prúdu pomerne vysoký odpor (asi 500 ohm), preto blesk skĺzne po vlhkej pokožke ako po bleskozvode a nespôsobí vážne vnútorné poranenia. Platí to však len v prípade, keď v dotyku s pokožkou nie sú vodivé materiály, alebo aj mobilný telefón. Umožnia blesku preniknúť do tela a spôsobiť zranenia vnútorných orgánov.
Napriek tomu priamy úder blesku človek väčšinou neprežije. Najčastejšou príčinou je zlyhanie krvného obehu v dôsledku fibriláciou srdcových komôr a dýchania v dôsledku ochrnutia dýchacieho centra. Nepriamy zásah bleskom človek väčšinou prežije, ale aj vtedy je potrebná okamžitá pomoc.

Blesk môže zasiahnuť životne dôležité vnútorné orgány, poškodiť centrálny nervový systém, dýchacie centrum, zrak, narušiť srdcový rytmus, spôsobiť zástavu srdca. Závažné je poškodenie tkanív teplom. Tlaková vlna môže poškodiť ušný bubienok alebo spôsobiť pád s následným úrazom.
Prvá pomoc:
Postupovať podľa všeobecných zásad prvej pomoci.
ak je to potrebné začať ihneď s resuscitáciou
ošetriť popáleniny a ostatné poranenia
vykonať protišokové opatrenia
privolať odbornú pomoc

 

FAKTY O BÚRKE

Popadané stromy, strhnuté strechy, stojace vlaky, desaťtisíc ľudí bez elektrickej energie, prerušenie signálu zo semifinále majstrovstiev Európy vo futbale a miliónové škody, ktoré v poisťovniach a na družstvách včera len začínali rátať.

To je len krátka bilancia mimoriadne silnej búrky, ktorá sa v stredu v noci prehnala Slovenskom, Českom a Rakúskom.

Na Slovensku je v priemere ročne 25 až 30 búrkových dní a najčastejšie udrú v podhorských oblastiach, najmä na južných svahoch pohorí. Tentoraz to tak nebolo.

Najničivejšie poryvy vetra a silné lejaky boli v Bratislavskom kraji a na južnom Slovensku. Hasiči zaznamenali až 147 výjazdov, najmenej práce mali na východnom Slovensku.

Ťažká predpoveď

Odborník na búrky Jozef Pecho tvrdí, že predpovedať sa dá len to, že búrka príde. Ale to, kde presne udrie a s akou intenzitou, to si zatiaľ meteorológovia netrúfajú predpovedať. Búrka vzniká v kopovitej oblačnosti náhle a situácia sa mení každú minútu.

Predpoveď na stredu hovorila len o možnosti ojedinelých búrok. Situácia sa však počas dňa menila a tak Slovenský hydrometeorologický ústav podvečer upozorňoval na silný vietor a intenzívnejšie zrážky.

Prvá výstraha od meteorológov, že sa niečo bude diať, prišla až štyri hodiny predtým, ako zničujúca búrka udrela.
Aká bude jej intenzita a predovšetkým kde udrie, presne neurčovala.
„Na búrku bola vydaná predpoveď o 18.16 hod.,“ hovorí meteorológ Martin Benko.

Priznáva, že ich intenzita bola nakoniec na niektorých miestach silnejšia, ako pôvodne predpovedali. Platilo to najmä pre Bratislavu a jej okolie.

Frontálna búrka

Išlo o frontálnu búrku a tá sa z troch typov búrok - meteorológovia rozoznávajú ešte letné a horské - dá predpovedať naj­presnejšie.

Frontálne búrky sú ovplyvnené postupom frontu, najčastejšie studeného, ktorý ovplyvňuje rýchlosť, ale aj smer . Preto sa dajú lepšie predpovedať.

Do hlavného mesta prišla búrka zhruba o tri štvrte na jedenásť a mala viac bleskov, než je to zvyčajné. Ani to sa nedá predpovedať.

Malý pokrok

„Búrku je možné lokalizovať len regionálne, napríklad na západné Slovensko, ale určiť presne jej miesto je oveľa ťažšie,“ vysvetľuje Pecho. Presnejšie predpovedať sa dajú len v krátkom predstihu, niekoľko desiatok minút pred jej príchodom.

To sa stalo aj vo Viedni, kde desaťtisíce fanúšikov pozeralo v centre futbal na veľkoplošnej obrazovke napriek varovaniu, že dorazí silná búrka. To sa aj stalo a v panike pri úteku sa zranili desiatky ľudí.

Benko tvrdí, že pred 30 rokmi by ešte nedokázali predpovedať búrku ani so štvorhodinovým predstihom. Aspoň istý pokrok priniesli predpovedné numerické modely.


Búrky v číslach
Počet búrok na svete
l za deň: 50 000 až 200 000
l za rok: 16 miliónov
l Počet bleskov na svete
za deň: 8,64 milióna
Búrkové dni na Slovensku
Lomnický štít: 31,5
Bratislava: 26,8
l Najväčší počet dní búrkových dní: 242 Kampala (Uganda)
Zdroj: Jozef Pecho
Radšej buďte doma

Na Slovensku si búrky našťastie nevyžiadali veľa obetí. Jednou z posledných je poľská turistka, ktorú pred dvomi rokmi zasiahol v Malej Fatre blesk. Ako sa chrániť pred búrkou, sme sa pýtali odborníka na búrky JOZEFA PECHA.


Ako by sa mal človek správať počas búrky?

„Najlepšie je zostať doma a pozatvárať okná. Nielen pre blesky, ale aj silný vietor. Nebezpečné môžu byť aj úlomky, ktoré lietajú vzduchom a môžu zraniť človeka. Rozumné je vypnúť všetky elektrospotrebiče a nepracovať napríklad s počítačom.“

Čo robiť, ak je človek vonku?

„Najlepšie, čo môžete pre svoju bezpečnosť urobiť, je vyhľadať najbližší úkryt – dom, stodolu alebo nejaký prístrešok. Netreba zabudnúť vypnúť mobil. Počas búrky je úplne najhorší nápad, ak sa ide človek kúpať v jazere alebo na kúpalisku.

Ako sa správať, ak je niekto v horách ďaleko od obydlí?
„Ak ste na hrebeni, je ro­zumné z neho zostúpiť o pár desiatok metrov nižšie a schovať sa pod nejaký kameň alebo previs.“
Pokazený futbal
Silná búrka vo Viedni pokazila futbalový zážitok z dobrého zápasu takmer celému futbalovému svetu.

Búrka v stredu večer pokazila náladu miliónom futbalových fanúšikov, ktorí nevideli pre tri väčšie výpadky signálu značnú časť druhého polčasu majstrovstiev Európy a zmeškali tak naživo dva góly zápasu Nemecko - Turecko. V búrke totiž prestala fungovať televízna centrála vo Viedni.

Na našej Dvojke tak boli spolu štyri výpadky, ktoré trvali od dvoch do desiatich minút, keď pracovníci STV rovnako ako celý futbalový svet kontaktovali riadiace stredisko EBU v Ženeve.

Rakúska ORF však pri druhom väčšom výpadku signál mala. STV to vysvetľuje tým, že ORF prijímala signál z pozemnej trasy, nakoľko z Bazileja do Viedne išiel signál pozemnou trasou. Až z Viedne sa signál pre ostat­ných odberateľov šíril cez satelit.

Len dve televízne spoločnosti v stredu večer obišli technické problémy. Švajčiarska televízia a katarská televízia al Džazíra nehlásili žiadne výpadku zvuku a obrazu.

(hr, sita)
Z úrody je niekde polovica
Včerajší deň strávili farmári v chotároch. Zisťovali, aké veľké škody napáchala nočná búrka na úrode.
Silná búrka s víchricou je v čase žatvy či krátko pred ňou asi to posledné, čo by poľnohospodári potrebovali.

Celkové škody včera odhadnúť nevedeli, najviac sa však sťažovali na západnom Slovensku. „Až pred žatvou uvidíme skutočný rozsah škôd,“ povedal Pavel Bakalár z modranského družstva. Poškodené majú najmä obilie na poliach.

„My máme zničenú úrodu obilnín, až 75 percent pšenice je pováľaných,“ hovoril Dezider Slezák, predseda družstva v Slovenskom Grobe. Teraz bude vhodná už len na kŕmenie. Jačmeň čiastočne zachránilo, že je nižší. „Budeme mať vyššie náklady a polovičné úrody,“ počíta Slezák. Škodu asi milión korún odhaduje predseda družstva z Kráľovej pri Senci Stanislav Guldán.

Niektoré lokality búrka obišla len tesne. „Šmyklo nás to len okrajom,“ povedal predseda družstva vo Vištuku Anton Nápravník.

Vinič v búrke obstál celkom dobre, hlásili vinári. Zasiahlo len mladé porasty. Nás búrka obišla, len to prebehlo okolo, hovoria modranskí vinári. „Ten kto nestihol zakasať, má poškodené mladé vetvy,“ vysvetlil vinohradník zo Svätého Jura Andrej Breziansky. Veľké škody to podľa neho nie sú.

Podobne sú na tom v Rači, kde búrka vinohrady nezasiahla. „Ľadovec v noci však dal zabrať čiernym ríbezliam,“ povedal podpredseda družstva Villa Vino Rača Anton Čavojský. Škody odhadoval na dvesto tisíc korún.

Veľké škody nezistili ani poľnohospodári na juhu Slovenska, kde sa už začala žatva. Poľnohospodári nevidia situáciu až tak vážne. „Žiadne veľké škody, len sem–tam niečo,“ povedal Mikuláš Viroczi z Tvrdošoviec. Rovnako to vidia v Šuranoch, Palárikove, či Dvoroch nad Žitavou.